Online urenregistratie met Time-r

Voor organisaties met medewerkers die uren moeten verantwoorden en die zicht op verlof willen houden!


Waar ter wereld ook, u kunt uw uren altijd zonder vertraging invoeren, (laten) paraferen en inzien.

Eenvoudig en snel te gebruiken

Verlofaanvragen en -opnames volgens wettelijke regeling

Platform onafhankelijk, altijd en overal beschikbaar.

Time-r werkt via een browser op uw desktop, laptop of mobile device.

Bestellen
Image Image Image
image

Mogelijkheden met Time-r

Iedere medewerker vult zelf in. Manager controleert en parafeert de urenverantwoording en verlofaanvragen. Administratie kan muteren, maakt rapporten en gebruikt gegevens voor verwerking in andere applicaties.


Herinneringen en bevestigingen per e-mail. Meertalig; taal per medewerker in te stellen. Uitgebreide rapportages.

image

Veilig in de cloud

De gegevens over personen, afdelingen en bedrijven die via Time-r ingevoerd worden, zullen op geen enkele wijze worden gebruikt voor andere doelen dan het registreren van uren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Alle gegevens van een bedrijf worden na afloop van de overeenkomst verwijderd. Time-r bevat een beperkt aantal persoonsgegevens. Op deze gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Iedere gebruiker heeft een eigen, unieke, persoonlijke inlognaam met wachtwoord.


De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord. Het verkeer tussen de gebruiker en de Time-r-servers vindt plaats via een beveiligde verbinding.

Snel aan de slag

Time-r is makkelijk in te richten. Iedereen kan er snel mee aan de slag!

Geen investeringen

Geen extra kosten voor extra hard- en software, alles werkt via standaard browsers in de cloud.

Beveiligd

Simpel en efficient

Gebruikers worden ingedeeld in autorisatiegroepen. Hoe hoger de autorisatie, hoe meer functies beschikbaar. En alles blijft goed overzichtelijk.

Support en ondersteuning. 24/7 beschikbaar.

Voor bedrijven met een overeenkomst voor het gebruik van Time-r is tijdens kantooruren mailsupport en beperkte telefonische ondersteuning mogelijk.


Voor uitgebreide ondersteuning zijn consultancy-diensten beschikbaar. Hieronder valt ook eventuele assistentie bij de inrichting van uw versie van Time-r en het verzorgen van training of de introductie bij grotere organistaties.

Per gebruiker

5

per maand

Excl BTW Bestel via Doxx

Interesse in Time-r?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een abonnement.

Contact